งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท20/03/2023
ผู้เข้าชม1379431
แสดงหน้า2106965
แอร์

แอร์ CENTRAL - แอร์ เซ็นทรัล เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัล (เข้าชม 41815 ครั้ง)
เซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง 2IVA น้ำยา R32  1ดาว
รุ่น  ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
     CFW-2IVA09/CCS-2IVA09 9,280 9,300 ไร้สาย
     CFW-2IVA13/CCS-2IVA13 12,358 9,800 ไร้สาย
     CFW-2IVA18/CCS-2IVA18 18,100 14,900 ไร้สาย
     CFW-2IVA25/CCS-2IVA25 25,100 19,600 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี  น้ำยา R32

ใหม่!!เซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง IVJS น้ำยา R32
รุ่น 354 ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
     CFW-IVJS09/CCS-IVJS09 9,280 8,800 ไร้สาย
     CFW-IVJS13/CCS-IVJS13 * 12,358 9,300 ไร้สาย
     CFW-IVJS18/CCS-IVJS18 18,100 14,300 ไร้สาย
     CFW-IVJS25/CCS-IVJS25 25,100 18,900 ไร้สาย
รับประกันคอม 5ปี อะไหล่ 1ปี
แอร์ CENTRAL AIR แบบติดผนัง รุ่น CFW-AE 
รุ่น 354 ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
     CFW-AE28-36/CCS-32ES28  (220V) มอก. 27,637 23,900 ไร้สาย
     CFW-AE28-36/CCS-32ES33   (220V) มอก. 33,438 26,700 ไร้สาย
     CFW-AE28-36/CCS-32ES36    (220V) มอก. 36,508 27,200 ไร้สาย
     CFW-AE28-36/CCS-32WTS36  (220V) มอก. 36,508 31,000 ไร้สาย
     CFW-2IQ38/CCS-32ES38  (220V) มอก. 38,214 35,000 ไร้สาย
     CFW-2IQ38/CCS-32WTS38   (220V) มอก. 38,214 37,900 ไร้สาย
     CFW-AE28-36/CCS-32ES33(A)   (380V) มอก. 33,438 29,100 ไร้สาย
     CFW-AE28-36/CCS-32E36(A)  (380V) มอก. 36,508 29,500 ไร้สาย
     CFW-AE28-36/CCS-32WTS36(A)  (380V) มอก. 36,508 31,800 ไร้สาย
     CFW-2IQ38/CCS-32ES38(A)  (380V) มอก. 38,214 35,600 ไร้สาย
     CFW-2IQ38/CCS-32WTS38(A)  (380V) มอก. 38,214 38,800 ไร้สาย
     CFW-2IQ44/CCS-32WTS44(A)  (380V) มอก. 44,015 46,400 ไร้สาย
*รับประกัคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี

แอร์ CENTRAL AIR แบบตั้งได้ แขวนได้ รุ่น 32 EFN ประหยัดไฟ เบอร์ 5 น้ำยา R-32 รีโมทย์มีสาย 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFH-32EFN13/CCS-32EFN13 (220V) 13,242 20,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN15/CCS-32EFN15 (220V) 15,100 23,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-2 (220V) 18,962 23,300 ไร้สาย โรตารี่
   CFH-32EFN20 / CCS-32EFN20 (220V) 20,188 25,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-2(220V) 25,150 26,200 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN28/CCS-32EFN28 (220V) 28,176 29,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN30/CCS-32EFN30 (220V) 30,200 33,200 ไร้สาย โตารี่
    CFH-32EFN33/CCS-32EFN33 (220V) 33,100 35,400 ไร้สาย สกอล์
    CFH-32EFN36/CCS-32EFN36 (220V) 36,100 36,900 ไร้สาย สกอล์
    CFH-32EFN38/CCS-32EFN38 (220V) 38,200 39,600 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN40/CCS-32EFN40 (220V) 40,944 44,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN33/CCS-32EFN33(A) (380V) 33,100 36,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN36/CCS-32EFN36(A) (380V) 36,100 37,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN38/CCS-32EFN38(A) (380V) 38,100 42,100 ไร้สาย โรตารี่
    CFH-32EFN40/CCS-32EFN40(A) (380V) 40,944 45,300 ไร้สาย โรตารี่
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี น้ำยา R-32

แอร์ CENTRAL AIR แบบตั้งได้ แขวนได้ รุ่น ES    น้ำยา R-32 รีโมทย์มีสาย (ไร้สายเพิ่ม 300)        
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFH-ES09-12/CCS-32ES09 (220V) มอก. 9,212 14,500 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES09-12/CCS-32ES12 (220V) มอก. 12,283 14,800 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES16-20/CCS-32ES16 (220V) มอก. 16,378 17,000 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES16-20/CCS-32ES18 (220V) มอก. 18,425 17,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES16-20/CCS-32ES20 (220V) มอก. 20,131 18,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES25-28/CCS-32ES25 (220V) มอก. 25,590 20,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES25-28/CCS-32ES28 (220V) มอก. 27,637 22,000 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES30/CCS32ES30 (220V) มอก. 30,367 25,500 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES33-36/CCS-32ES33 (220V) มอก. 33,438 37,000 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES33-36/CCS32ES33(A) (380V) มอก. 33,438 39,400 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES33-36/CCS32ES36 (220V) มอก. 36,508 28,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES33-36/CCS32ES36(A) (380V) มอก. 36,508 30,200 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES38/CCS-32ES38 (220V) มอก. 38,214 32,500 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES38/CCS-32ES38(A) (380V) มอก. 38,214 32,700 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES41-48/CCS-32ES41 (220V) มอก. 40,944 37,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES41-48/CCS-32ES41(A) (380V) มอก. 40,944 36,600 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES33-36/CCS-32WTS36 (220V) (2ใบพัด) มอก. 36,508 31,400 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES33-36/CCS-32WTS36(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 36,508 33,000 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES38/CCS-32WTS38 (220V) (2ใบพัด) มอก. 38,214 34,500 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES38/CCS-32WTS38(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 38,214 34,700 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES41-48/CCS-32WTS41 (220V) (2ใบพัด) มอก. 40,944 37,900 มีสาย โรตารี่
   CFH-ES41-48/CCS-32WTS41(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 40,944 37,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-ES41-48/CCS-32WTS44(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 44,015 40,000 มีสาย สกอล์
    CFH-ES41-48/CCS-32WTS48(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 48,109 40,700 มีสาย สกอล์
    CFH-ES41-48/CCS-32WTS56(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 56,298 43,700 มีสาย สกอล์
    CFH-ES56-60/CCS-32WTS60(A) (380V) (2ใบพัด) มอก. 60,051 44,300 มีสาย สกอล์
*รับปรกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 
 * รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง
คอมโรตารี่(RTT)
ราคาเฉพาะเครื่อง
สกอล์(SCL)
ราคาเฉพาะเครื่อง
ลูกสูบ(CT)
ระบบไฟ
    CFH-G/CCS-N09 - 9,350 15,000 - - 220V
    CFH-G/CCS-N12 - 12,500 15,500 - 15,400 220V
    CFH-G/CCS-N16-20 - 16,100 16,900 - 18,300 220V
    CFH-G/CCS-N16-20 - 18,300 18,900 19,700 20,900 220V
    CFH-G/CCS-N16-20 - 20,000 19,400 20,400 22,000 220V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 25,800 21,500 22,800 24,700 220V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 33,400 28,500 29,800 34,900 220V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 35,300 29,700 31,300 35,800 220V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 38,700 - 31,800 36,300 220V
    CFH-G/CCS-N44 - 44,100 - 35,700 - 220V
    CFH-G/CCS-N56 - 56,200 - 47,700 - 220V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 25,800 - 25,300 - 380V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 28,300 - - - 380V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 33,400 - - 36,900 380V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 35,300 - - 37,900 380V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 38,700 - - 39,800 380V
    CFH-G/CCS-N44 - 44,100 - 39,500 43,700  
    CFH-G/CCS-N56 - 56,200 - 49,000 49,900 380V
    CFH-G/CCS-N60-63 - 60,833 - 50,800 52,700 380V
    CFH-G/CCS-N60-63 - 63,430 - 52,600 - 380V
* รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFW-CW/CCS-NF12 - 12,500 12,500 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NF16-20 - 18,300 18,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE16-20 - 20,000 20,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE25 - 25,800 25,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 28,300 28,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย สกอล์
 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CFW-T09/CCS-T09 - 9,000 10,900 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T12/CCS-T12 - 12,000 11,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T18/CCS-T18 - 18,000 17,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T24/CCS-T24 - 22,000 22,800 ไร้สาย โรตารี่


แอร์ CENTRAL AIR แอร์ม่านอากาศ รุ่น CAAC SERIES
รุ่น ประหยัดไฟ ขนาด (ซม.) ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CAAC-09 มอก. 90  8,600 ไร้สาย -
CAAC-12 มอก. 120 10,200 ไร้สาย -
CAAC-15 มอก. 150 11,700 ไร้สาย -
CAAC-18 มอก. 180 14,000 ไร้สาย -
 
*รับประกันอะไหล่ 1 ปี

 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFH-NE/CCS-NE13 - 12,500 19,200 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE18-20 - 18,300 22,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE18-20 - 20,000 23,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE25-28 - 25,800 27,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE25-28 - 28,300 28,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 33,400 34,800 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 35,300 39,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 38,700 42,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE44 - 44,100 47,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 33,400 38,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 35,300 41,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 38,700 43,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE44 - 44,100 49,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 48,100 53,000 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 56,200 54,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 60,833 58,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 63,430 60,700 มีสาย สกอล์
 

 

รุ่น CFC-N บีทียู ราคาFANCOIL เป่าลมด้านข้าง(CFC-N+CCS-N) ระบบไฟ
BTU CFC-N คอมโรตารี่(RTT)  สกอล์(SCL) ลูกสูบ(CT)     
12 12,500 18,900 25,900 - 27,900 -
16-20 16,100 20,900 29,900 - 30,900 220V
1 6-20 18,300 20,900 30,900 32,900 31,900 220V
16-20 20,000 20,900 31,900 33900 33,900 220V
25-28 25,000 22,900 34,900 36900 35,900 220V
25-28 28,300 22,900 34,900 36,900 36,900 220V
33-38 33,400 25,900 40,900 42,900 46,900 220V
33-38 35,300 25,900 41,900 42,900 47,900 220V
33-38 38,700 25,900 - 45,900 49,900 220V
44 44,100 31,900 - 52,900 - 220V
56-63 56,200 33,900 - 62,900 - 220V
33-38 33,400 25,900 - 43,900 46,900 380V
33-38 35,300 25,900 - 43,900 46,900 380V
33-38 38,700 25,900 - 45,900 48,900 380V
44 44,100 31,900 - 53,900 59,900 380V
44-48 48,000 31,900 - 55,900 - 380V
56-63 56,200 33,900 - 60,900 64,900 380Vรุ่น CFC-N บีทียู ราคาFANCOIL เป่าลมด้านข้าง(CFC-N+CCS-N)    ระบบไฟ
BTU CFC-N คอมโรตารี่(RTT) สกอล์(SCL)  ลูกสูบ(CT)   
12 12,500 17,400 24,800 - 26,300  
16-20 16,100 19,400 28,300 - 29,800 220V
16-20 18,300 19,400 29,700 31,800 31,300 220V
16-20 20,000 19,400 32,300 33,800 33,400 220V
25-28 25,000 21,400 35,300 37,300 36,300 220V
25-28 28,300 21,400 35,800 37,300 37,300 220V
33-38 33,400 24,400 40,800 42,700 47,300 220V
33-38 35,300 24,400 41,200 43,200 47,300 220V
33-38 38,700 24,400 - 45,200 49,300 220V
44 44,100 30,400 - 52,800 - 220V
56-63 56,200 32,400 - 62,700 - 220V
33-38 33,400 24,400 - 44,300 47,600 380V
33-38 35,300 24,400 - 44,700 47,800 380V
33-38 38,700 24,400 - 46,700 49,800 380V
44 44,100 30,400 - 54,200 61,600 380V
44-48 48,000 30,400 - 56,700 - 380V
56-63 56,200 32,400 - - 65,600 380V
 

 

รุ่น CFP-M บีทียู ราคาFANCOIL แบบเป่าลมด้านข้าง CFP-MหรือCFP-N+CCS-N แบบเป่าลมขึ้นด้านบน CFP-MหรือCFP-N+CCU-H แบบเป่าลมข้าง2ใบพัด CFP-MหรือCFP-N+CCS-WT ระบบไฟ
รุ่น CFP-N BTU CFP-M,CFP-N คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)    เทคัมเช่ คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   เทคัมเช่ คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   เทคัมเช่
25-28 25,800 14,800 26,700 28,500 28,300 28,700 30,700 29,700 - - - 220V
25-28 28,300 14,800 27,300 28,700 29,300 29,300 30,700 30,700 - - - 220V
33-38 33,400 16,700 31,800 33,700 38,300 33,400 34,700 39,500 34,500 36,100 40,300 220V
33-38 35,300 16,700 32,700 33,800 38,700 33,700 35,300 39,700 34,800 36,500 40,700 220V
33-38 38,700 16,700 - 36,300 40,300 - 37,700 41,300 - 39,300 42,700 220V
44 44,100 18,700 - 39,700 - - 41,300 - - 44,300 - 220V
56-63 56,200 20,700 - 49,300 - - 50,700 - - 52,300 - 220V
33-38 33,400 16,700 - 34,400 37,300 - 36,500 40,300 - 37,300 40,000 380V
33-38 35,300 16,700 - 34,700 37,700 - 36,700 40,700 - 37,700 40,300 380V
33-38 38,700 16,700 - 37,300 39,800 - 38,700 42,300 - 40,300 40,300 380V
44 44,100 18,700 - 41,300 47,300 - 42,700 50,300 - 45,300 51,300 380V
48 48,000 18,700 - 43,300 - - 45,700 - - - - 380V
56-63 56,200 20,700 - 48,300 51,800 - 49,300 53,800 - 50,200 54,300 380V
56-63 60,833 20,700 - 50,300 54,300 - - - - - - 380Vรุ่น CFP บีทียู ราคาFANCOIL แบบเป่าลมด้านข้างCFP-MหรือCFP-N+CCS-N แบบเป่าลมขึ้นด้านบน CFP-MหรือCFP-N+CCU-H แบบเป่าลมข้าง2ใบพัด CFP-MหรือCFP-N+CCS-WT ระบบไฟ
BTU CFP คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   ลูกสูบ(CT) คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   ลูกสูบ(CT) คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   ลูกสูบ(CT)
33-38 33,400 16,800 32,300 33,700 38,300 33,400 33,400 39,700 3,470 36,300 40,300 220v
33-38 35,300 16,800 32,700 34,300 38,700 33,700 35,700 39,800 35,400 36,700 40,700 220v
33-38 38,700 16,800 - 36,800 40,300 - 37,800 40,800   39,300 42,700 220v
44 44,100 18,700 - 39,700 - - 41,300 - - 43,800 - 220v
56 56,200 21,700 - 50,700 - - 51,800 - - 53,300 - 220v
33-38 33,400 16,800 - 34,500 37,500 - 36,500 40,300 - 37,300 40,200 380v
33-38 35,300 16,800 - 34,700 37,800 - 36,700 40,700 - 37,700 40,300 380v
33-38 38,700 16,800 - 37,400 40,300 - 38,800 42,300 - 40,300 43,300 380v
44 44,100 18,700 - 40,800 47,300 - 42,700 49,800 - 45,300 51,300 380v
44-48 48,000 18,700 - 43,300 - - 45,300 - - - - 380v
56 56,200 21,700 - 49,300 53,300 - 50,700 55,300 - 51,700 55,700 380v
60-63 60,833 23,800 - 52,300 56,700 - 54,300 59,300 - 54,700 58,700 380v
60-63 63,430 - - - - - - - - - - -
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFW-CW/CCS-NF12 - 12,500 12,500 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NF16-20 - 18,300 18,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE16-20 - 20,000 20,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE25 - 25,800 25,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 28,300 28,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย สกอล์
 
รุ่น 354 ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
     CFW-2IVA09/CCS-2IVA09 9,280 9,200 ไร้สาย
     CFW-2IVA13/CCS-2IVA13 12,358 10,200 ไร้สาย
     CFW-2IVA18/CCS-2IVA18 18,100 15,300 ไร้สาย
     CFW-2IVA25/CCS-2IVA25 25,100 20,300 ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CFW-T09/CCS-T09 - 9,000 10,900 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T12/CCS-T12 - 12,000 11,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T18/CCS-T18 - 18,000 17,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T24/CCS-T24 - 22,000 22,800 ไร้สาย โรตารี่