งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท6/05/2021
ผู้เข้าชม1209034
แสดงหน้า1893540
แอร์

แอร์ CENTRAL - แอร์ เซ็นทรัล เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัล (เข้าชม 40188 ครั้ง)
เซ็นทรัล แบบติดผนัง IFE น้ำยา R32
รุ่น 354 ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
     CFW-IFE09/CCS-IFE09 9,280 8,500 ไร้สาย
     CFW-IFE13/CCS-IFE13 12,358 9,500 ไร้สาย
     CFW-IFE18/CCS-IFE18 18,100 15,000 ไร้สาย
     CFW-IFE25/CCS-IFE25 25,100 20,000 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี  น้ำยา R32 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ ระบบคอม
    CFH-KF13 / CCS-KF 13 13,141 17,900 มีสาย 220V โรตารี่
    CFH-KF15 / CCS-KF 15 15,435 20,900 มีสาย 220V โรตารี่
    CFH-KF18 / CCS-KF 18 18,452 23,900 มีสาย 220V โรตารี่
    CFH-KF20 / CCS-KF 20 20,381 24,900 มีสาย 220V โรตารี่
    CFH-KF25 / CCS-KF 25 25,781 26,900 มีสาย 220V โรตารี่
    CFH-5EF25 / CCS-5EF25 26,195 27,900 มีสาย 220V โรตารี่
    CFH-EF28 / CCS-EF 28 28,223 32,900 มีสาย 220V สกอล์
    CFH-EF30 / CCS-EF 30 30,915 34,900 มีสาย 220V สกอล์
    CFH-EF33 / CCS-EF 33 34,717 38,900 มีสาย 220V สกอล์
    CFH-EF36 / CCS-EF 36 36,964 41,900 มีสาย 220V สกอล์
    CFH-EF38 / CCS-EF 38 39,147 43,900 มีสาย 220V สกอล์
    CFH-EF33 / CCS-EF 33 34,527 42,900 มีสาย 380V สกอล์
    CFH-EF36 / CCS-EF 36 36,838 43,900 มีสาย 380V สกอล์
    CFH-EF38 / CCS-EF 38 39,025 45,900 มีสาย 380V สกอล์
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 

  

 

 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง
คอมโรตารี่(RTT)
ราคาเฉพาะเครื่อง สกอล์(SCL) ราคาเฉพาะเครื่อง
ลูกสูบ(CT)
ระบบไฟ
    SF09-FA/SC09CB - 9,212 15,500 - - 220V
    SF12-FA/SC12CB - 12,283 16,000 - - 220V
    SF18-FA/SC16CB - 16,377 18,000 - - 220V
    SF18-FA/SC18CB - 18,424 19,000 - - 220V
    SF18-FA/SC20CB - 20,130 21,000 - 21,300 220V
     - 25,800 22,700 - 24,300 220V
     - 28,300 23,300 24,800 25,300 220V
    CFH-A/CCS-N33-38 - 33,400 28,700 30,300 35,700 220V
    CFH-A/CCS-N33-38 - 35,300 29,300 30,700 35,700 220V
    CFH-A/CCS-N33-38 - 38,700 - 33,700 37,700 220V
    CFH-A/CCS-N44 - 44,100 - 37,300 - 220V
    CFH-A/CCS-N56-63 - 56,200 - 47,000 - 220V
    CFH-A/CCS-N25-28 - 25,800 - 25,300 - 380V
    CFH-A/CCS-N25-28 - 28,300 - 25,500 - 380V
    CFH-A/CCS-N33-38 - 33,400 - 31,300 34,700 380V
    CFH-A/CCS-N33-38 - 35,300 - 31,700 34,700 380V
    CFH-A/CCS-N33-38 - 38,700 - 34,300 37,300 380V
    CFH-A/CCS-N44 - 44,100 - 38,700 45,300 380V
    CFH-A/CCS-N56-63 - 56,200 - 45,700 49,700 380V
    CFH-A/CCS-N56-63 - 60,833 - 46,700 51,700 380V
    CFH-A/CCS-N56-63 - 63,430 - 47,700 - 380V
* รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง
คอมโรตารี่(RTT)
ราคาเฉพาะเครื่อง
สกอล์(SCL)
ราคาเฉพาะเครื่อง
ลูกสูบ(CT)
ระบบไฟ
    CFH-G/CCS-N09 - 9,350 15,000 - - 220V
    CFH-G/CCS-N12 - 12,500 15,500 - 15,400 220V
    CFH-G/CCS-N16-20 - 16,100 16,900 - 18,300 220V
    CFH-G/CCS-N16-20 - 18,300 18,900 19,700 20,900 220V
    CFH-G/CCS-N16-20 - 20,000 19,400 20,400 22,000 220V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 25,800 21,500 22,800 24,700 220V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 33,400 28,500 29,800 34,900 220V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 35,300 29,700 31,300 35,800 220V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 38,700 - 31,800 36,300 220V
    CFH-G/CCS-N44 - 44,100 - 35,700 - 220V
    CFH-G/CCS-N56 - 56,200 - 47,700 - 220V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 25,800 - 25,300 - 380V
    CFH-G/CCS-N25-28 - 28,300 - - - 380V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 33,400 - - 36,900 380V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 35,300 - - 37,900 380V
    CFH-G/CCS-N33-38 - 38,700 - - 39,800 380V
    CFH-G/CCS-N44 - 44,100 - 39,500 43,700  
    CFH-G/CCS-N56 - 56,200 - 49,000 49,900 380V
    CFH-G/CCS-N60-63 - 60,833 - 50,800 52,700 380V
    CFH-G/CCS-N60-63 - 63,430 - 52,600 - 380V
* รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFW-CW/CCS-NF12 - 12,500 12,500 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NF16-20 - 18,300 18,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE16-20 - 20,000 20,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE25 - 25,800 25,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 28,300 28,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย สกอล์
 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CFW-T09/CCS-T09 - 9,000 10,900 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T12/CCS-T12 - 12,000 11,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T18/CCS-T18 - 18,000 17,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T24/CCS-T24 - 22,000 22,800 ไร้สาย โรตารี่


 

 

รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFH-NE/CCS-NE13 - 12,500 19,200 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE18-20 - 18,300 22,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE18-20 - 20,000 23,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE25-28 - 25,800 27,100 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE25-28 - 28,300 28,300 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 33,400 34,800 มีสาย โรตารี่
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 35,300 39,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 38,700 42,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE44 - 44,100 47,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 33,400 38,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 35,300 41,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE33-38 - 38,700 43,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE44 - 44,100 49,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 48,100 53,000 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 56,200 54,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 60,833 58,700 มีสาย สกอล์
    CFH-NE/CCS-NE56-63 - 63,430 60,700 มีสาย สกอล์
 

 

รุ่น CFC-N บีทียู ราคาFANCOIL เป่าลมด้านข้าง(CFC-N+CCS-N) ระบบไฟ
BTU CFC-N คอมโรตารี่(RTT)  สกอล์(SCL) ลูกสูบ(CT)     
12 12,500 18,900 25,900 - 27,900 -
16-20 16,100 20,900 29,900 - 30,900 220V
1 6-20 18,300 20,900 30,900 32,900 31,900 220V
16-20 20,000 20,900 31,900 33900 33,900 220V
25-28 25,000 22,900 34,900 36900 35,900 220V
25-28 28,300 22,900 34,900 36,900 36,900 220V
33-38 33,400 25,900 40,900 42,900 46,900 220V
33-38 35,300 25,900 41,900 42,900 47,900 220V
33-38 38,700 25,900 - 45,900 49,900 220V
44 44,100 31,900 - 52,900 - 220V
56-63 56,200 33,900 - 62,900 - 220V
33-38 33,400 25,900 - 43,900 46,900 380V
33-38 35,300 25,900 - 43,900 46,900 380V
33-38 38,700 25,900 - 45,900 48,900 380V
44 44,100 31,900 - 53,900 59,900 380V
44-48 48,000 31,900 - 55,900 - 380V
56-63 56,200 33,900 - 60,900 64,900 380Vรุ่น CFC-N บีทียู ราคาFANCOIL เป่าลมด้านข้าง(CFC-N+CCS-N)    ระบบไฟ
BTU CFC-N คอมโรตารี่(RTT) สกอล์(SCL)  ลูกสูบ(CT)   
12 12,500 17,400 24,800 - 26,300  
16-20 16,100 19,400 28,300 - 29,800 220V
16-20 18,300 19,400 29,700 31,800 31,300 220V
16-20 20,000 19,400 32,300 33,800 33,400 220V
25-28 25,000 21,400 35,300 37,300 36,300 220V
25-28 28,300 21,400 35,800 37,300 37,300 220V
33-38 33,400 24,400 40,800 42,700 47,300 220V
33-38 35,300 24,400 41,200 43,200 47,300 220V
33-38 38,700 24,400 - 45,200 49,300 220V
44 44,100 30,400 - 52,800 - 220V
56-63 56,200 32,400 - 62,700 - 220V
33-38 33,400 24,400 - 44,300 47,600 380V
33-38 35,300 24,400 - 44,700 47,800 380V
33-38 38,700 24,400 - 46,700 49,800 380V
44 44,100 30,400 - 54,200 61,600 380V
44-48 48,000 30,400 - 56,700 - 380V
56-63 56,200 32,400 - - 65,600 380V
 

 

รุ่น CFP-M บีทียู ราคาFANCOIL แบบเป่าลมด้านข้าง CFP-MหรือCFP-N+CCS-N แบบเป่าลมขึ้นด้านบน CFP-MหรือCFP-N+CCU-H แบบเป่าลมข้าง2ใบพัด CFP-MหรือCFP-N+CCS-WT ระบบไฟ
รุ่น CFP-N BTU CFP-M,CFP-N คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)    เทคัมเช่ คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   เทคัมเช่ คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   เทคัมเช่
25-28 25,800 14,800 26,700 28,500 28,300 28,700 30,700 29,700 - - - 220V
25-28 28,300 14,800 27,300 28,700 29,300 29,300 30,700 30,700 - - - 220V
33-38 33,400 16,700 31,800 33,700 38,300 33,400 34,700 39,500 34,500 36,100 40,300 220V
33-38 35,300 16,700 32,700 33,800 38,700 33,700 35,300 39,700 34,800 36,500 40,700 220V
33-38 38,700 16,700 - 36,300 40,300 - 37,700 41,300 - 39,300 42,700 220V
44 44,100 18,700 - 39,700 - - 41,300 - - 44,300 - 220V
56-63 56,200 20,700 - 49,300 - - 50,700 - - 52,300 - 220V
33-38 33,400 16,700 - 34,400 37,300 - 36,500 40,300 - 37,300 40,000 380V
33-38 35,300 16,700 - 34,700 37,700 - 36,700 40,700 - 37,700 40,300 380V
33-38 38,700 16,700 - 37,300 39,800 - 38,700 42,300 - 40,300 40,300 380V
44 44,100 18,700 - 41,300 47,300 - 42,700 50,300 - 45,300 51,300 380V
48 48,000 18,700 - 43,300 - - 45,700 - - - - 380V
56-63 56,200 20,700 - 48,300 51,800 - 49,300 53,800 - 50,200 54,300 380V
56-63 60,833 20,700 - 50,300 54,300 - - - - - - 380Vรุ่น CFP บีทียู ราคาFANCOIL แบบเป่าลมด้านข้างCFP-MหรือCFP-N+CCS-N แบบเป่าลมขึ้นด้านบน CFP-MหรือCFP-N+CCU-H แบบเป่าลมข้าง2ใบพัด CFP-MหรือCFP-N+CCS-WT ระบบไฟ
BTU CFP คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   ลูกสูบ(CT) คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   ลูกสูบ(CT) คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   ลูกสูบ(CT)
33-38 33,400 16,800 32,300 33,700 38,300 33,400 33,400 39,700 3,470 36,300 40,300 220v
33-38 35,300 16,800 32,700 34,300 38,700 33,700 35,700 39,800 35,400 36,700 40,700 220v
33-38 38,700 16,800 - 36,800 40,300 - 37,800 40,800   39,300 42,700 220v
44 44,100 18,700 - 39,700 - - 41,300 - - 43,800 - 220v
56 56,200 21,700 - 50,700 - - 51,800 - - 53,300 - 220v
33-38 33,400 16,800 - 34,500 37,500 - 36,500 40,300 - 37,300 40,200 380v
33-38 35,300 16,800 - 34,700 37,800 - 36,700 40,700 - 37,700 40,300 380v
33-38 38,700 16,800 - 37,400 40,300 - 38,800 42,300 - 40,300 43,300 380v
44 44,100 18,700 - 40,800 47,300 - 42,700 49,800 - 45,300 51,300 380v
44-48 48,000 18,700 - 43,300 - - 45,300 - - - - 380v
56 56,200 21,700 - 49,300 53,300 - 50,700 55,300 - 51,700 55,700 380v
60-63 60,833 23,800 - 52,300 56,700 - 54,300 59,300 - 54,700 58,700 380v
60-63 63,430 - - - - - - - - - - -