งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท23/02/2024
ผู้เข้าชม1445007
แสดงหน้า2184044
แอร์

แอร์ CENTRAL - แอร์ เซ็นทรัล เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัล (เข้าชม 42511 ครั้ง)
 
ใหม่!!เซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง IVJS น้ำยา R32
รุ่น  ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
CFW-IVJS09/CCS-IVJS09 9,280 8,800 ไร้สาย
CFW-IVJS13/CCS-IVJS13 * 12,358 9,300 ไร้สาย
CFW-IVJS18/CCS-IVJS18 18,100 14,300 ไร้สาย
CFW-IVJS25/CCS-IVJS25 25,100 18,900 ไร้สาย
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี

เซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง 2IVA น้ำยา R32  1ดาว
รุ่น  ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
CFW-2IVA09/CCS-2IVA09 9,280 9,300 ไร้สาย
CFW-2IVA13/CCS-2IVA13 12,358 9,800 ไร้สาย
CFW-2IVA18/CCS-2IVA18 18,100 14,900 ไร้สาย
CFW-2IVA25/CCS-2IVA25 25,100 19,600 ไร้สาย
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี  น้ำยา R32
 
   
 เซ็นทรัล IVGE (อินเวอร์เตอร์)#5 R-32
รุ่น  ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
CFW-IVGE 30* 30,000 31,500 ไร้สาย
CFW-IVGE 36* 36,000 35,300 ไร้สาย
 รับประกันคอม 5ปี อะไหล่ 1ปี

 
แอร์ CENTRAL AIR แบบติดผนัง รุ่น CFW-AE 
รุ่น  ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
CCS/CFW-AE28-36(220V) มอก. 27,637 23,900 ไร้สาย
CCS/CFW-AE28-36(220V) มอก. 33,438 26,700 ไร้สาย
CCS/CFW-AE28-36(220V) มอก. 36,508 27,200 ไร้สาย
CCS/CFW-AE28-36(220V) มอก. 36,508 31,000 ไร้สาย
CCS/CFW-2IQ38(220V) มอก. 38,214 35,000 ไร้สาย
CCS/CFW-2IQ38 (220V) มอก. 38,214 37,900 ไร้สาย
CCS/CFW-AE28-36/(A)(380V) มอก. 33,438 29,100 ไร้สาย
CCS/CFW-AE28-36(A)(380V) มอก. 36,508 29,500 ไร้สาย
CCS/CFW-AE28-36(A)(380V) มอก. 36,508 31,800 ไร้สาย
CCS/CFW-2IQ38(A)(380V) มอก. 38,214 35,600 ไร้สาย
CCS/CFW-2IQ38(A)(380V) มอก. 38,214 38,800 ไร้สาย
CCS/CFW-2IQ44(A)(380V) มอก. 44,015 46,400 ไร้สาย
*รับประกัคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
แบบตั้งได้แขวนได้
เซ็นทรัลแอร์แบบตั้งได้แขวนได้(ธรรมดา)รุ่นEFN ประหยัดไฟ เบอร์ 5 น้ำยา R-32 รีโมทย์มีสาย /ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
CCS-32EFN13/CFH-32EFN13 13,242 20,900 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN15/CFH-32EFN15 15,100 23,600 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN18-2/CFH-32EFN18-2 18,962 23,900 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN20/CFH-32EFN20 20,188 25,600 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN25-2/CFH-32EFN25-2 25,150 26,800 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN28/CFH-32EFN28 28,176 29,900 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN30/CFH-32EFN30 30,200 34,400 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN33/CFH-32EFN33 33,100 36,600 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN36/CFH-32EFN36 36,100 37,100 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN38/CFH-32EFN38 38,200 39,800 ไร้สาย 220V
CCS-32EFN40/CFH-32EFN40 40,944 45,700 ไร้สาย 220V
           
CCS-32EFN33/CFH-32EFN33(A) 33,100 37,000 ไร้สาย 380V
CCS-32EFN36/CFH-32EFN36(A) 36,100 37,600 ไร้สาย 380V
CCS-32EFN38/CFH-32EFN38(A) 38,100 42,400 ไร้สาย 380V
CCS-32EFN40/CFH-32EFN40(A) 40,944 46,500 ไร้สาย 380V
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี 
ซ็นทรัลแอร์แบบตั้งได้แขวนได้รุ่นES(ธรรมดา)ไม่มีเบอร์5 มอก.น้ำยา R-32 รีโมทย์มีสาย /ไร้สาย        
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
CFH-ES09-12/CCS-32ES09  มอก. 9,212 15,400 มีสาย 220v
CFH-ES09-12/CCS-32ES12  มอก. 12,283 15,600 มีสาย 220v
CFH-ES16-20/CCS-32ES16  มอก. 16,378 17,900 มีสาย 220v
CFH-ES16-20/CCS-32ES18  มอก. 18,425 18,200 มีสาย 220v
CFH-ES16-20/CCS-32ES20 มอก. 22,131 19,100 มีสาย 220v
CFH-ES25-28/CCS-32ES25  มอก. 25,590 21,100 มีสาย 220v
CFH-ES25-28/CCS-32ES28  มอก. 27,637 22,000 มีสาย 220v
CFH-ES30/CCS-32ES30  มอก. 30,367 26,700 มีสาย 220v
CFH-ES33-36/CCS-32ES33  มอก. 33,438 28,700 มีสาย 220v
CFH-ES33-36/CCS-32ES36 มอก. 36,508 29,500 มีสาย 220v
CFH-ES38/CCS-32ES38  มอก. 38,214 33,900 มีสาย 220v
CFH-ES41-48/CCS-32ES41 มอก. 40,944 39,800 มีสาย 220v
CFH-ES33-36/CCS-32WTS36 มอก. 36,508 32,700 มีสาย 220v
CFH-ES38/CCS-32WTS38 มอก. 38,214 35,900 มีสาย 220v
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41  มอก. 40,944 40,400 มีสาย 220v
           
CFH-ES33-36 /CCS-32ES33(A)  มอก. 33,438 30,800 มีสาย 380v
CFH-ES33-36 /CCS-32ES36(A)  มอก. 36,508 31,500 มีสาย 380v
CFH-ES33 /CCS-32ES38(A) มอก. 38,214 34,100 มีสาย 380v
CFH-ES41-48 /CCS-32ES41(A) มอก. 40,944 39,100 มีสาย 380v
CFH-ES33-36 /CCS-32WTS36(A) มอก. 36,508 34,400 มีสาย 380v
CFH-ES38 /CCS-32WTS38 (A) มอก. 38,214 36,100 มีสาย 380v
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41(A) มอก. 40,944 39,600 มีสาย 380v
CFH-ES41-48/CCS-32WTS44(A)  มอก. 44,015 41,600 มีสาย 380v
CFH-ES41-48/CCS-32WTS48(A)  มอก. 48,109 42,200 มีสาย 380v
CFH-ES56-60 /CCS-32WTS56(A) มอก. 56,298 46,400 มีสาย 380v
CFH-ES56-60/CCS-32WTS60(A) มอก. 60,051 47,000 มีสาย 380v
**ES=1 ใบพัด / WTS=2 ใบพัด
*รับปรกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
เซ็นทรัลแอร์แบบตั้งได้แขวนได้(อินเวอร์เตอร์)รุ่นIVGX ประหยัดไฟ เบอร์ 5 น้ำยาR-32 รีโมทย์มีสาย /ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู
ราคาเฉพาะเครื่อง
 
รีโมทย์ ระบบไฟ
CFH-32IVGX-13/CCS-32IVGX-13 13,009 26,800 ไร้สาย 220V
CFH-32IVGX-18/CCS-32IVGX-18 18,237 28,600 ไร้สาย 220V
CFH-32IVGX-24/CCS-32IVGX-24 24,046 32,200 ไร้สาย 220V
CFH-32IVGX-30/CCS-32IVGX-30 33,537 36,400 ไร้สาย 220V
CFH-32IVGX-36/CCS-32IVGX-36 36,039 41,700 ไร้สาย 220V
CFH-32IVGX-40/CCS-32IVGX-40 40,944 47,300 ไร้สาย 220V
CFH-32IVGX-48/CCS-32IVGX-48 48,000 56,900 ไร้สาย 380V
CFH-32IVGX-60/CCS-32IVGX-60 60,000 61,700 ไร้สาย 380V
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 2 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFW-CW/CCS-NF12 - 12,500 12,500 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NF16-20 - 18,300 18,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE16-20 - 20,000 20,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE25 - 25,800 25,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 28,300 28,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย สกอล์
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CFW-T09/CCS-T09 - 9,000 10,900 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T12/CCS-T12 - 12,000 11,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T18/CCS-T18 - 18,000 17,400 ไร้สาย โรตารี่
CFW-T24/CCS-T24 - 22,000 22,800 ไร้สาย โรตารี่
 
แอร์ เซ็นทรัล แอร์ม่านอากาศรุ่น CAAC SERIES
รุ่น ประหยัดไฟ ขนาด (ซม.) ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CAAC-09 มอก. 90  8,600 ไร้สาย -
CAAC-12 มอก. 120 10,200 ไร้สาย -
CAAC-15 มอก. 150 11,700 ไร้สาย -
CAAC-18 มอก. 180 14,000 ไร้สาย -
*รับประกันอะไหล่ 1 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
CFH-NE/CCS-NE13 - 12,500 19,200 มีสาย โรตารี่
CFH-NE/CCS-NE18-20 - 18,300 22,300 มีสาย โรตารี่
CFH-NE/CCS-NE18-20 - 20,000 23,100 มีสาย โรตารี่
CFH-NE/CCS-NE25-28 - 25,800 27,100 มีสาย โรตารี่
CFH-NE/CCS-NE25-28 - 28,300 28,300 มีสาย โรตารี่
CFH-NE/CCS-NE33-38 - 33,400 34,800 มีสาย โรตารี่
CFH-NE/CCS-NE33-38 - 35,300 39,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE33-38 - 38,700 42,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE44 - 44,100 47,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE33-38 - 33,400 38,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE33-38 - 35,300 41,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE33-38 - 38,700 43,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE44 - 44,100 49,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE56-63 - 48,100 53,000 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE56-63 - 56,200 54,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE56-63 - 60,833 58,700 มีสาย สกอล์
CFH-NE/CCS-NE56-63 - 63,430 60,700 มีสาย สกอล์
 
แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง
เซ็นทรัลแอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทางBF(ธรรมดา)มีเบอร์5 R-32 รีโมทย์ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู
ราคาเฉพาะเครื่อง
 
รีโมทย์ ระบบไฟ
CFC/CCS-32BF13-1 13,307 29,800 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF19-1 19,107 32,100 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF25-1 25,248 39,500 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF30-1 30,367 44,000 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF36 36,508 46,400 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF40 40,602 55,700 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF36(A) 36,508 51,000 ไร้สาย 380V
CFC/CCS-32BF40(A) 40,602 58,000 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี
เซ็นทรัลแอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทางBF(ธรรมดา)ไม่มีเบอร์5 เป็น มอก.R-32 รีโมทย์ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู
ราคาเฉพาะเครื่อง
 
รีโมทย์ ระบบไฟ
CFC/CCS-32BF45(A) มอก. 45,000 55,000 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF50(A) มอก. 50,000 58,000 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF56(A) มอก. 56,000 66,500 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32BF62(A) มอก. 62,000 67,000 ไร้สาย 220V
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี
เซ็นทรัลแอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทางBF(อินเวอร์เตอร์)มีเบอร์5 เป็นมอก.R-32 รีโมทย์ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู
ราคาเฉพาะเครื่อง
 
รีโมทย์ ระบบไฟ
CFC/CCS-32IVGX-13 13,000 29,200 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32IVGX-18 18,500 32,000 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32IVGX-24 25,200 37,500 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32IVGX-30 30,800 39,800 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32IVGX-36 38,000 45,800 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32IVGX-40 40,900 55,500 ไร้สาย 220V
CFC/CCS-32IVGX-48 48,000 66,000 ไร้สาย 380V
CFC/CCS-32IVGX-60 60,000 72,500 ไร้สาย 380V
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี
รุ่น CFC-N บีทียู ราคาFANCOIL เป่าลมด้านข้าง(CFC-N+CCS-N)    ระบบไฟ
BTU CFC-N คอมโรตารี่(RTT) สกอล์(SCL)  ลูกสูบ(CT)   
12 12,500 17,400 24,800 - 26,300  
16-20 16,100 19,400 28,300 - 29,800 220V
16-20 18,300 19,400 29,700 31,800 31,300 220V
16-20 20,000 19,400 32,300 33,800 33,400 220V
25-28 25,000 21,400 35,300 37,300 36,300 220V
25-28 28,300 21,400 35,800 37,300 37,300 220V
33-38 33,400 24,400 40,800 42,700 47,300 220V
33-38 35,300 24,400 41,200 43,200 47,300 220V
33-38 38,700 24,400 - 45,200 49,300 220V
44 44,100 30,400 - 52,800 - 220V
56-63 56,200 32,400 - 62,700 - 220V
33-38 33,400 24,400 - 44,300 47,600 380V
33-38 35,300 24,400 - 44,700 47,800 380V
33-38 38,700 24,400 - 46,700 49,800 380V
44 44,100 30,400 - 54,200 61,600 380V
44-48 48,000 30,400 - 56,700 - 380V
56-63 56,200 32,400 - - 65,600 380V
 
รุ่น CFP-M บีทียู ราคาFANCOIL แบบเป่าลมด้านข้าง CFP-MหรือCFP-N+CCS-N แบบเป่าลมขึ้นด้านบน CFP-MหรือCFP-N+CCU-H แบบเป่าลมข้าง2ใบพัด CFP-MหรือCFP-N+CCS-WT ระบบไฟ
รุ่น CFP-N BTU CFP-M,CFP-N คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)    เทคัมเช่ คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   เทคัมเช่ คอมโรตารี่(RTT)   สกอล์(SCL)   เทคัมเช่
25-28 25,800 14,800 26,700 28,500 28,300 28,700 30,700 29,700 - - - 220V
25-28 28,300 14,800 27,300 28,700 29,300 29,300 30,700 30,700 - - - 220V
33-38 33,400 16,700 31,800 33,700 38,300 33,400 34,700 39,500 34,500 36,100 40,300 220V
33-38 35,300 16,700 32,700 33,800 38,700 33,700 35,300 39,700 34,800 36,500 40,700 220V
33-38 38,700 16,700 - 36,300 40,300 - 37,700 41,300 - 39,300 42,700 220V
44 44,100 18,700 - 39,700 - - 41,300 - - 44,300 - 220V
56-63 56,200 20,700 - 49,300 - - 50,700 - - 52,300 - 220V
33-38 33,400 16,700 - 34,400 37,300 - 36,500 40,300 - 37,300 40,000 380V
33-38 35,300 16,700 - 34,700 37,700 - 36,700 40,700 - 37,700 40,300 380V
33-38 38,700 16,700 - 37,300 39,800 - 38,700 42,300 - 40,300 40,300 380V
44 44,100 18,700 - 41,300 47,300 - 42,700 50,300 - 45,300 51,300 380V
48 48,000 18,700 - 43,300 - - 45,700 - - - - 380V
56-63 56,200 20,700 - 48,300 51,800 - 49,300 53,800 - 50,200 54,300 380V
56-63 60,833 20,700 - 50,300 54,300 - - - - - - 380V

รุ่น CFP บีทียู ราคาFANCOIL แบบเป่าลมด้านข้างCFP-MหรือCFP-N+CCS-N แบบเป่าลมขึ้นด้านบน CFP-MหรือCFP-N+CCU-H แบบเป่าลมข้าง2ใบพัด CFP-MหรือCFP-N+CCS-WT ระบบไฟ
BTU CFP คอมโรตารี่(RTT) สกอล์(SCL) ลูกสูบ(CT) คอมโรตารี่(RTT) สกอล์(SCL) ลูกสูบ(CT) คอมโรตารี่(RTT)สกอล์(SCL) ลูกสูบ(CT)
33-38 33,400 16,800 32,300 33,700 38,300 33,400 33,400 39,700 3,470 36,300 40,300 220v
33-38 35,300 16,800 32,700 34,300 38,700 33,700 35,700 39,800 35,400 36,700 40,700 220v
33-38 38,700 16,800 - 36,800 40,300 - 37,800 40,800   39,300 42,700 220v
44 44,100 18,700 - 39,700 - - 41,300 - - 43,800 - 220v
56 56,200 21,700 - 50,700 - - 51,800 - - 53,300 - 220v
33-38 33,400 16,800 - 34,500 37,500 - 36,500 40,300 - 37,300 40,200 380v
33-38 35,300 16,800 - 34,700 37,800 - 36,700 40,700 - 37,700 40,300 380v
33-38 38,700 16,800 - 37,400 40,300 - 38,800 42,300 - 40,300 43,300 380v
44 44,100 18,700 - 40,800 47,300 - 42,700 49,800 - 45,300 51,300 380v
44-48 48,000 18,700 - 43,300 - - 45,300 - - - - 380v
56 56,200 21,700 - 49,300 53,300 - 50,700 55,300 - 51,700 55,700 380v
60-63 60,833 23,800 - 52,300 56,700 - 54,300 59,300 - 54,700 58,700 380v
60-63 63,430 - - - - - - - - - - -
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบคอม
    CFW-CW/CCS-NF12 - 12,500 12,500 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NF16-20 - 18,300 18,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE16-20 - 20,000 20,000 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE25 - 25,800 25,800 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 28,300 28,300 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย โรตารี่
    CFW-CW/CCS-NE28-35 - 33,400 33,400 ไร้สาย สกอล์