งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท8/06/2024
ผู้เข้าชม1458309
แสดงหน้า2199558
แอร์

แอร์ EMINENT - แอร์ อิมิแน้นท์ เครื่องปรับอากาศ อิมิแน้นท์ (เข้าชม 29612 ครั้ง)
อิมิแน้นท์แบบติดผนัง(อินเวอร์เตอร์)#5 R-32
รุ่น ระบบไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WVM 09F  9,000 9,400 ไร้สาย
WVM 12F  12,200 10,000 ไร้สาย
WVM 18F  18,400 16,000 ไร้สาย
WVM 24F  25,000 20,600 ไร้สาย
 *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
อิมิแน้นท์แบบติดผนัง(อินเวอร์เตอร์ 2ดาว)#5 R-32
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WFG 09V ** 9,000 9,700 ไร้สาย
WFG 12V ** 12,500 10,700 ไร้สาย
WFG 18V ** 18,000 17,400 ไร้สาย
WFG 24V ** 24,000 22,200 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปี อะไหล่ 2 ปี 
 อิมิแน้นท์แบบติดผนัง(อินเวอร์เตอร์ 3ดาว)#5 R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WVG 09 F1*** 9,000 12,500 ไร้สาย
WVG 12 F1*** 12,000 13,600 ไร้สาย
WVG 18 F1*** 18,000 20,100 ไร้สาย
WVG 24 F1*** 24,000 24,300 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
  ตั้งได้แขวนได้  
 
อิมิแน้นท์ตั้งแขวนAFE-FU(ธรรมดา)มี#5R-32  
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AFE 12FU/UFE 12F 13,000 19,400 ไร้สาย 220V
AFE 18FU/UFE 18F 18,800 22,100 ไร้สาย 220V
AFE 25FU/UFE25F 25,300 27,200 ไร้สาย 220V
AFE 30FU/UFE 30F 31,000 33,700 ไร้สาย 220V
AFE 36FU/UFE 36F 36,100 36,300 ไร้สาย 220V
AFE 36FUT/UFE 36F(380v.) 36,100 39,700 ไร้สาย 380V
AFE 38FU/UFE 38F 38,300 39,700 ไร้สาย 220V
AFE 38FUT/UFE 38F(380v.) 38,300 40,400 ไร้สาย 380V
AFE 40FU/UFE 40F 40,300 43,300 ไร้สาย 220V
AFE 40FUT/UFE 40F(380v.) 40,300 47,800 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรส 5 ปี อะไหล่ 2ปี
อิมิแน้นท์ตั้งแขวน AFE-FU(ธรรมดา)ไม่มี#5มอก.R-32 รีโมทย์ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AR 12F/ER 12FDT มอก. 12,624 18,200 ไร้สาย 220V
AR 18F/ER 18FDT มอก. 18,084 20,800 ไร้สาย 220V
AR 25F/ER 25FDT มอก. 25,249 23,300 ไร้สาย 220V
AR 30F/ER 30FDT มอก. 30,026 28,000 ไร้สาย 220V
AR 36SF/ER 36FDT มอก. 36,167 31,800 ไร้สาย 220V
AR 36SFT/ER 36FDT มอก. 36,167 33,600 ไร้สาย 380V
AR 40SF/ER 40FDT มอก. 40,262 40,800 ไร้สาย 220V
AR 40SFT/ER 40FDT มอก. 40,262 41,500 ไร้สาย 380V
AR 44SFT/ER 44-48FDT มอก. 44,356 44,000 ไร้สาย 380V
AR 48SFT/ER 44-48FDT มอก. 48,109 45,000 ไร้สาย 380V
AR 60SFT/ER 60FDT มอก. 60,051 49,000 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2ปี อะไหล่ 2ปี
 
อิมิแน้นท์ตั้งแขวนAER/EER-M(ธรรมดา)มี# 5 R-410A รีโมทย์ไร้สาย 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AER 25M/EER 25M 13,000 24,500 ไร้สาย 220V
AER 33MT/EER 33MT 33,400 33,500 ไร้สาย 380V
AER 36MT/EER 36MT 36,100 35,500 ไร้สาย 380V
AER 38M/EER 38M 38,300 35,500 ไร้สาย 220V
AER 38MT/EER 38MT 38,300 37,500 ไร้สาย 380V
AER 40MT/EER 40MT 40,944 42,500 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 2ปี
 
อิมิแน้นท์ตั้งแขวนAR/ER-M(ธรรมดา)ไม่มี# 5มอก.R-410A รีโมทย์ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AR 33M/ER 33MDT มอก. 33,096 27,500 ไร้สาย 220V
AR 36MT/ER 33MTDT มอก. 36,167 30,500 ไร้สาย 380V
AR 40MT/ER 40MTDT มอก. 40,262 39,500 ไร้สาย 380V
AR 48MT/ER 48MTDT มอก. 48,109 42,500 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 2ปี
 
 
อิมิแน้นท์ตั้งแขวนรุ่น AVE/UVE(อินเวอร์เตอร์)มี#5 R-32รีโมทย์ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AVE 12FU1/UVE 12F1 13,500 28,900 ไร้สาย 220V
AVE 18FU1/UVE 18F1 19,000 30,900 ไร้สาย 220V
AVE 25FU1/UVE 25F1 26,000 34,900 ไร้สาย 220V
AVE 30FU1/UVE 30F1 31,000 43,500 ไร้สาย 220V
AVE 36FU1/UVE 36F1 37,000 46,700 ไร้สาย 220V
AVE 36FUT1/UVE 36F1 37,000 53,500 ไร้สาย 380V
AVE 40FU1/UVE 40F1 40,944 49,800 ไร้สาย 220V
AVE 40FUT1/UVE 40F1 40,944 56,500 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 2ปี
 
ฝังฝ้าสี่ทิศทาง
 
อิมิแน้นท์ฝั่งฝ้าสี่ทิศทางAFE/CFG-F(ธรรมดา)#5 R-32 ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AFE 18FC/CFG 18F 19,000 28,600 ไร้สาย 220V
AFE 24FC/CFG 24F 25,000 32,100 ไร้สาย 220V
AFE 30FC/CFG 30F 31,000 37,500 ไร้สาย 220V
AFE 36FC/CFG 36F 36,100 40,900 ไร้สาย 220V
AFE 36FTC/CFG 36F 36,100 44,400 ไร้สาย 380V
AFE 40FC/CFG 40F 40,944 49,000 ไร้สาย 220V
AFE 40FTC/CFG 40F 40,900 53,700 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 2ปี
อิมิแน้นท์ฝั่งฝ้าสี่ทิศทางAR/CG-F(ธรรมดา)ไม่มี#5 มอก.R-32 ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AR 18FC/CG 18F มอก. 18,084 27,500 ไร้สาย 220V
AR 25FC/CG 25F มอก. 25,249 29,000 ไร้สาย 220V
AR 30FC/CG 30F มอก. 30,026 34,300 ไร้สาย 220V
AR 36FC/CG 36F มอก. 36,167 37,000 ไร้สาย 220V
AR 36FTC/CG 36F มอก. 36,167 38,900 ไร้สาย 380V
AR 40FC/CG 40F มอก. 40,262 46,300 ไร้สาย 220V
AR 40FTC/CG 40F มอก. 40,262 46,900 ไร้สาย 380V
AR 44FTC/CG 44F มอก. 44,356 47,900 ไร้สาย 380V
AR 48FC/CG 48F มอก. 48,109 48,800 ไร้สาย 380V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 2ปี
 
อิมิแน้นท์ฝั่งฝ้าสี่ทิศทางAVG/CVG-F(อินเวอร์เตอร์)#5 R-32 ไร้สาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท ระบบไฟ
AVG 18FC/CVG 18F อินเวอร์เตอร์ 19,000 32,000 ไร้สาย 220V
AVG 24FC/CVG 24F อินเวอร์เตอร์ 24,000 35,600 ไร้สาย 220V
AVG 30FC/CVG 30F อินเวอร์เตอร์ 31,000 42,000 ไร้สาย 220V
AVG 36FC/CVG 36F อินเวอร์เตอร์ 36,100 46,400 ไร้สาย 220V
AVG 40FC/CVG 40F อินเวอร์เตอร์ 40,944 55,500 ไร้สาย 220V
**รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 2ปี