งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท16/07/2024
ผู้เข้าชม1461530
แสดงหน้า2203096
แอร์

แอร์ MITSUBISHI - แอร์ มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม (เข้าชม 153851 ครั้ง)
ใหม่!!สแตนดาร์ด ปี2024 JY (อินเวอร์เตอร์)#5 R-32
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  MSY-JY 09 VF*  9,212 BTU ไร้สาย/220v. 15,000 บาท
  MSY-JY 13 VF* 12,283 BTU ไร้สาย/220v. 18,200 บาท
  MSY-JY 15 VF* 15,013 BTU ไร้สาย/220v. 21,900 บาท
  MSY-JY 18 VF* 17,742 BTU ไร้สาย/220v. 27,200 บาท
  MSY-JY 24 VF* 22,519 BTU ไร้สาย/220v. 41,300 บาท
  MSY-JY 36 VF* 28,902 BTU ไร้สาย/220v. 55,700 บาท
       *รับประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี
 
ใหม่!!สแตนดาร์ด ปี2024 GY(อินเวอร์เตอร์)#5 R-32
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  MSY-GY 09 VF *** 9,554 BTU ไร้สาย/220v. 17,300 บาท
  MSY-GY 13 VF *** 12,624 BTU ไร้สาย/220v. 20,600 บาท
  MSY-GY 15 VF *** 14,330 BTU ไร้สาย/220v. 24,800 บาท
  MSY-GY 18 VF *** 17,742 BTU ไร้สาย/220v. 28,200 บาท
  MSY-GY 24 VF *** 22,519 BTU ไร้สาย/220v. 44,500 บาท
  MSY-GY 30 VF ** 27,978 BTU ไร้สาย/220v. 57,900 บาท
       *รับประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี
 
     
มิตซูบิซิอีโค่อาย MSY-XY อินเวอร์เตอร์ R32 #5 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  MSY - XY 09 VF *** 9,554 BTU ไร้สาย/220v. 18,300 บาท
  MSY - XY 13 VF*** 12,624 BTU ไร้สาย/220v. 21,300 บาท
  MSY - XY 18 VF*** 17,742 BTU ไร้สาย/220v. 28,700 บาท
       *รับประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1ปี
 
ใหม่! คิวามิมูฟอายอินเวอร์เตอร์ รุ่นAW-VF2#5 R-32 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  MSY - AW09 VF2***** 9,554 BTU ไร้สาย/220v. 28,200 บาท
  MSY - AW13 VF2***** 12,624 BTU ไร้สาย/220v. 29,700 บาท
  MSY - AW18 VF2***** 17,742 BTU ไร้สาย/220v. 42,400 บาท
      * รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี แผงคอล์ยเย็น 3ปี
 
    แขวนใต้ฝ้า 
 
      มิตซูแขวนใต้ฝ้า(ธรรมดา) PC-P,KAKL ไม่มีเบอร์5 เป็น มอก.,รีโมทย์ไร้สาย,R-410 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  PC-P18KAKL  17,400 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 28,500 บาท
  PC-P24KAKL   22,500 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 32,600 บาท
  PC-P30KAKL   30,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 36,200 บาท
  PC-P36KAKL   35,500 BTU มอก. ไร้สาย/220v.,380 40,200 บาท
  PC-P42KAKL    42,300 BTU มอก. ไร้สาย/380v. 47,300 บาท
  PC-P48KAKL    45,000 BTU มอก. ไร้สาย/380v. 52,200ิ บาท
        *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 


 มิตซูแขวนใต้ฝ้าใหม่!!อินเวอร์เตอร์PCY-M R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  PCY-M13 KAL   13,989 BTU ไร้สาย/220v. 25,500 บาท
  PCY-M18 KAL   18,084 BTU ไร้สาย/220v. 29,200 บาท
  PCY-M24 KAL   24,225 BTU ไร้สาย/220v. 32,600 บาท
  PCY-M30 KAL  30,026 BTU ไร้สาย/220v. 37,000 บาท
  PCY-M36 KAL     36,167 BTU ไร้สาย/220v.,380v. 43,600 บาท
  PCY-M42 KAL    42,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v.,380v. 51,500 บาท
  PCY-M48 KAL    48,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v.,380v. 56,800 บาท
        *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

 
มิตซูแขวนใต้ฝ้าอินเวอร์เตอร์ PCY-SM,KAL2 R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
  PCY-SM13 KAL 13,989 BTU ไร้สาย/220v. 28,000 บาท
  PCY-SM18 KAL 18,084 BTU ไร้สาย/220v. 32,000 บาท
  PCY-SM24 KAL 25,249 BTU ไร้สาย/220v. 36,000 บาท
  PCY-SM24 KAL  30,026 BTU ไร้สาย/220v. 40,600 บาท
  PCY-SM36 KAL    36,167 BTU ไร้สาย/220v.,380v. 48,000 บาท
  PCY-SM42 KAL    42,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v.,380v. 56,600 บาท
  PCY-SM48 KAL     48,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v.,380v. 62,500 บาท
        *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
  สี่ทิศทาง 
 
สี่ทิศทาง(ธรรมดา) มอก.PL-P,BAKLCM /R-410
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PL-P13 BAK     14,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 33,000 บาท
 PL-P18 BAK     17,400 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 38,000 บาท
 PL-P24 BAK       22,500 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 47,000 บาท
 PL-P30 BAK      30,000 BTU มอก. ไร้สาย/220v. 52,300 บาท
 PL-P36 BAK     35,500 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 56,800 บาท
 PL-P42 BAK      42,300 BTU มอก. ไร้สาย/380v. 64,000 บาท
 PL-P48 BAK      45,000 BTU มอก. ไร้สาย/380v. 65,500 บาท
       *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

มิตซูสี่ทิศทาง ใหม่!!อินเวอร์เตอร์ PLY-M R-32
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PLY-M13 EA  13,989 BTU ไร้สาย/220v. 35,300 บาท
 PLY-M18 EA  18,084 BTU ไร้สาย/220v. 40,500 บาท
 PLY-M24 EA  24,225 BTU ไร้สาย/220v. 49,800 บาท
 PLY-M30 EA  30,026 BTU ไร้สาย/220v. 55,200 บาท
 PLY-M36 EA  36,167 BTU ไร้สาย220v.,380v. 63,500 บาท
 PLY-M42 EA  42,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 70,200 บาท
 PLY-M48 EA  48,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 71,800 บาท
     - รับประกันคอม 5ปี  อะไหล่ 1 ปี        
 

แอร์มิตซูสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์PLY-SM R-32 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PLY-SM13 EA  13,989 BTU ไร้สาย/220v. 39,000 บาท
 PLY-SM18 EA  18,084 BTU ไร้สาย/220v. 44,500 บาท
 PLY-SM24 EA  24,225 BTU ไร้สาย/220v. 55,000 บาท
 PLY-SM30 EA  30,026 BTU ไร้สาย/220v. 61,000 บาท
 PLY-SM36 EA  36,167 BTU ไร้สาย220v.,380v. 70,000 บาท
 PLY-SM42 EA  42,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 77,300 บาท
 PLY-SM48 EA 48,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 79,300 บาท
      *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
สี่ทิศทางแบบหน้ากากเลื่อนลง
    PL-Pสี่ทิศทางหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (รุ่นนี้ใช้ได้เฉพาะแบบมีสาย ไร้สายใช้ไม่ได้)เซ็นเซอร์อัจฉริยะ มูฟอาย(MOVE-EYE)R-410A   
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมทมีสาย ราคาเฉพาะเครื่อง
 PL-P13 BAKJ 14,000 BTU มอก. มีสาย/220v.   41,500 บาท
 PL-P18 BAKJ  (UP DOWN) 17,400 BTU มอก. มีสาย/220v. 46,500 บาท
 PL-P24 BAKJ  (UP DOWN) 22,500 BTU มอก. มีสาย/220v. 55,500 บาท
 PL-P30 BAKJ2(UP DOWN) 30,000 BTU มอก. มีสาย/220v. 60,800 บาท
 PL-P36 BAKJ (UP DOWN) 35,500 BTU มอก. มีสาย220v.,380v. 65,500 บาท
 PL-P42 BAKJ (UP DOWN) 42,300 BTU มอก.  มีสาย220v.,380v. 72,500 บาท
 PL-P48 BAKJ (UP DOWN) 45,000 BTU มอก.  มีสาย220v.,380v. 74,000 บาท
       *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

      PLY-M สี่ทิศทางหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (อินเวอร์เตอร์)R-32 Panel :PLP-6EAJT
 - รีโมทมีสาย  : PAR-40MAA  เพิ่มเงิน 5,700 บาท  
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PLY-(M)13 EAJ    13,989 BTU ไร้สาย/220v. 41,000 บาท
 PLY-(M)18 EAJ    18,084 BTU ไร้สาย/220v. 46,200 บาท
 PLY-(M)24 EAJ   24,225 BTU ไร้สาย/220v. 55,500 บาท
 PLY-(M)30 EAJ   30,026 BTU ไร้สาย/220v. 61,000 บาท
 PLY-(M)36 EAJ   36,167 BTU ไร้สาย220v.,380v. 69,200 บาท
 PLY-(M)42 EAJ 42,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 76,000 บาท
 PLY-(M)48 EAJ 48,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 77,500 บาท
     - รับประกันคอม 5ปี  อะไหล่ 1 ปี
     PLY-SM สี่ทิศทางหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ(อินเวอร์เตอร์)R-32 Panel :PLP-6EAJT 
    - รีโมทมีสาย  : PAR-40MAA  เพิ่มเงิน 5,700 บาท  
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PLY-SM13 EA(L)J 13,989 BTU ไร้สาย/220v. 44,600 บาท
 PLY-SM18 EA(L)J  18,084 BTU ไร้สาย/220v. 50,200 บาท
 PLY-SM24 EA(L)J 24,225 BTU ไร้สาย/220v. 60,700 บาท
 PLY-SM30 EA(L)J  30,026 BTU ไร้สาย/220v.  66,600 บาท
 PLY-SM36 EA(L)J  36,167 BTU ไร้สาย220v.,380v. 75,700 บาท
 PLY-SM42 EALM2 42,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 83,000 บาท
 PLY-SM48 EALM2 48,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 85,000 บาท
      *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 แบบตั้งพื้น 
 
 มิตซูแบบตั้งพื้นPFV อินเวอร์เตอร์ R-410A 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท ราคาเฉพาะเครื่อง
 PFV-P200YM   80,000 BTU มอก. กดที่หน้าตู้380v. 137,500 บาท
 PFV-P250YM  100,000 BTU มอก. กดที่หน้าตู้380v. 171,500 บาท
 PFV-P400YM (ตู้ตั้งแบบดักส์) 160,000 BTU มอก. กดที่หน้าตู้380v. 234,000 บาท
 PFV-P500YM (ตู้ตั้งแบบดักส์)  191,000 BTU มอก. กดที่หน้าตู้380v. 306,600 บาท
      *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 แบบเปลือย 
  แบบเปลือย(ท่อดัก)SE-P อินเวอร์เตอร์R-410  
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PVE-P200YM 80,000 - กดที่หน้าตู้380v. 126,000 บาท
 PVE-P250YM 100,000 - กดที่หน้าตู้380v. 151,700 บาท
 PVE-P400YM 160,000 - กดที่หน้าตู้380v. 225,500 บาท
        *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 
 แบบเปลือยซ่อนในเพดานฝ้าSE-P
ไม่มี#5 เป็น มอก.R-410A 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 SE-P1.6AKLT 12,283 BTU มอก. มีสาย,ไร้สาย220v. 22,500 บาท
 SE-P2AKLT 17,060 BTU มอก. มีสาย,ไร้สาย220v.  29,800 บาท
 SE-P2.5AKLT 21,837 BTU มอก. มีสาย,ไร้สาย220v.  32,500 บาท
          *รับประกันคอมพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 แบบเปลือยซ่อนในเพดานฝ้าPE series ไม่มี#5 รีโมทมีสาย เป็น มอก.R-410A    
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PE-P30 JAKL  30,000 BTU มอก. มีสาย/220v.  38,500 บาท
 PE-P36 JAKL   35,500 BTU มอก. มีสาย220v.,380v. 46,600 บาท
 PE-P42 JAKL  42,300 BTU มอก. มีสาย/380v.  50,200 บาท
 PE-P48 JAKL 46,000 BTU มอก. มีสาย/380v.  59,000 บาท
   แบบเปลือยซ่อนในเพดานฝ้าPE series ไม่มี#5 รีโมทไร้สาย เป็น มอก.R-410A    
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PE-P30 JAKL  30,000 BTU มอก. ไร้สาย220v.  40,200 บาท
 PE-P36 JAKL   35,500 BTU มอก. ไร้สาย220v.,380v. 48,300 บาท
 PE-P42 JAKL  42,300 BTU มอก. ไร้สาย/380v.  51,700 บาท
 PE-P48 JAKL 46,000 BTU มอก. ไร้สาย/380v.  60,700 บาท
         *รับประกันคอมพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 
 
 
แบบเปลือยซ่อนใต้ฝ้าPEY-Mอินเวอร์เตอร์ #5  สแตนดาร์ด R-32
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PEY-(M)13JAL  13,989 BTU มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 29,000
 PEY-(M)18JAL  18,084 BTU มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 33,500
 PEY-(M)24JAL 24,225 BTU มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 36,200
 PEY-(M)30JAL 30,026 BTU มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 42,200
 PEY-(M)36JAL  36,167 BTU มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 54,200
 PEY-(M)42JAL   42,000 BTU มอก. มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 56,500
 PEY-(M)48JAL  48,000 BT มอก. มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 66,200
       *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี


แบบเปลือยซ่อนใต้ฝ้าPEY-SMอินเวอร์เตอร์ R-32 รีโมทย์มีสาย/ไร้สาย 
รุ่น บีทียู ประหยัดไฟ รีโมท/ไฟ ราคาเฉพาะเครื่อง
 PEY-SM13JAL 13,989 BTU มีสาย/ไร้สาย220v. 31,800
 PEY-SM18JAL 18,084 BTU มีสาย/ไร้สาย220v. 36,500
 PEY-SM24JAL  24,225 BTU มีสาย/ไร้สาย220v. 39,600
 PEY-SM30JAL 30,026 BTU มีสาย/ไร้สาย220v. 46,200
 PEY-SM36JAL(V) 36,167 BTU มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 59,700
 PEY-SM42JA(V)   42,000 BTU มอก. มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 62,000
 PEY-SM48JA(V) 48,000 BTU มอก. มีสาย/ไร้สาย220v.,380v. 72,900
       *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี