งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท7/11/2023
ผู้เข้าชม1432410
แสดงหน้า2169612
แอร์

แอร์ MITSUBISHI - แอร์ มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม (เข้าชม 153161 ครั้ง)
 
 มิตซูสแตนดาร์ดอินเวอร์เตอร์รุ่น MSY-JW #5 R-32
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  MSY-JW 09 VF*  8,656 14,200 ไร้สาย
  MSY-JW 13 VF* 12,103 17,200 ไร้สาย
  MSY-JW 15 VF* 14,456 20,800 ไร้สาย
  MSY-JW 18 VF* 17,992 25,700 ไร้สาย
  MSY-JW 24 VF* 22,893 39,300 ไร้สาย
          -รับประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี
มิตซูอีเล็คทริค MSY-GT อินเวอร์เตอร์ #5 R-32  
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  MSY-GT 09 VF  8,656 15,400 ไร้สาย
  MSY-GT 13 VF 12,103 18,600 ไร้สาย
  MSY-GT 15 VF 14,456 23,700 ไร้สาย
  MSY-GT 18 VF 17,992 26,800 ไร้สาย
  MSY-GT 24 VF 22,893 42,600 ไร้สาย
  MSY-GT 30 VF 27,978 54,500 ไร้สาย
          -รับประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1 ปี
 
     
มิตซูบิซิอีโค่อาย MSY-XT อินเวอร์เตอร์ R32 #5 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  MSY - XT 09 VF **  9,554 16,300 ไร้สาย
  MSY - XT 13 VF** 12,624 19,900 ไร้สาย
  MSY - XT 18 VF** 17,742 27,600 ไร้สาย
          -รับประกันคอม 5 ปี  อะไหล่ 1ปี

มิตซูMSY-JR อินเวอร์เตอร์ #5 R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
   MSY - JR 34 VF **  33,000  51,800 ไร้สาย
        -รับประกันคอม 5ปี  อะไหล่  1ปี
 ใหม่!มิตซูคิวามิมูฟอายอินเวอร์เตอร์ รุ่นAW-VF#5 R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  MSY - AW09 VF*** 9,554 28,200 ไร้สาย
  MSY - AW13 VF*** 12,624 29,700 ไร้สาย
  MSY - AW18 VF*** 17,742 42,400 ไร้สาย
       * รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี แผงคอล์ยเย็น 3ปี
 
    แขวนใต้ฝ้า 
 
      มิตซูแขวนใต้ฝ้า(ธรรมดา) PC-P,KAKL ไม่มีเบอร์5 เป็น มอก.,รีโมทย์ไร้สาย,R-410 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PC-P18KAKL 220v   มอก. 17,400 28,300 ไร้สาย
  PC-P24KAKL   220V มอก. 22,500 32,300 ไร้สาย
  PC-P30KAKL   220V มอก. 30,000 35,800 ไร้สาย
  PC-P36KAKL   220V,380V มอก. 35,500 39,800 ไร้สาย
  PC-P42KAKL    380V มอก. 42,300 46,900 ไร้สาย
  PC-P48KAKL    380V มอก. 45,000 51,700ิ   ไร้สาย
      *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 


    มิตซูแขวนใต้ฝ้าใหม่!!อินเวอร์เตอร์PCY-M,KAL R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PCY-M13 KAL   220V 13,989 25,200 ไร้สาย
  PCY-M18 KAL   220V 18,084 28,900 ไร้สาย
  PCY-M24 KAL   220V 24,225 32,200 ไร้สาย
  PCY-M30 KAL   220V 30,026 36,500 ไร้สาย
  PCY-M36 KAL    220V,380V 36,167 43,200 ไร้สาย
  PCY-M42 KAL    220V,380V มอก. 42,000 50,900 ไร้สาย
  PCY-M48 KAL    220V,380V มอก. 48,000 56,200 ไร้สาย
      *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

 
มิตซูแขวนใต้ฝ้าอินเวอร์เตอร์ PCY-SM,KAL2 R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PCY-SM13 KAL2   220V 13,989 27,700 ไร้สาย
  PCY-SM18 KAL2   220V 18,084 31,700 ไร้สาย
  PCY-SM24 KAL2   220V 25,249 35,500 ไร้สาย
  PCY-SM24 KAL2   220V 30,026 40,200 ไร้สาย
  PCY-SM36 KAL2    220V,380V 36,167 47,600 ไร้สาย
  PCY-SM42 KAL2    220V,380V มอก. 42,000 55,000 ไร้สาย
  PCY-SM48 KAL2    220V,380V มอก. 48,000 61,900 ไร้สาย
    *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
  สี่ทิศทาง 

สี่ทิศทาง(ธรรมดา)PL-P,BAKLCM /R-410
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PL-P13 BAKLCM   220V มอก. 14,000 32,700 มีสาย/ไร้สาย
  PL-P18 BAKLCM   220V มอก. 17,400 37,700 มีสาย/ไร้สาย
  PL-P24 BAKLCM    220V มอก. 22,500 46,600 มีสาย/ไร้สาย
  PL-P30 BAKLCM    220V มอก. 30,000 51,800 มีสาย/ไร้สาย
  PL-P36 BAKLCM    220/380V มอก. 35,500 56,300 มีสาย/ไร้สาย
  PL-P42 BAKLCM   380V มอก. 42,300 63,300 มีสาย/ไร้สาย
  PL-P48 BAKLCM    380V มอก. 45,000 64,900 มีสาย/ไร้สาย
     *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

มิตซูสี่ทิศทาง ใหม่!!อินเวอร์เตอร์ PLY-M EALM น้ำยาR-32
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
   PLY-M13 EALM   220V 13,989 35,000 มีสาย/ไร้สาย
   PLY-M18 EALM    220V 18,084 40,000 มีสาย/ไร้สาย
   PLY-M24 EALM    220V 24,225 49,300 มีสาย/ไร้สาย
   PLY-M30 EALM    220V 30,026 54,600 มีสาย/ไร้สาย
   PLY-M36 EALM     220/380V 36,167 62,900 มีสาย/ไร้สาย
   PLY-M42 EALM    220V มอก. 42,000 69,500 มีสาย/ไร้สาย
   PLY-M48 EALM    220V มอก. 48,000 71,100 มีสาย/ไร้สาย
        - รับประกันคอม 5ปี  อะไหล่ 1 ปี        
 

แอร์มิตซูสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์PLY-SM,EALM2 R-32 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
 PLY-SM13 EALM2 220 v 13,989 38,500 มีสาย/ไร้สาย
 PLY-SM18 EALM2 220V 18,084 44,100 มีสาย/ไร้สาย
 PLY-SM24 EALM2 220V 24,225 54,400 มีสาย/ไร้สาย
 PLY-SM30 EALM2 220v 30,026 60,400 มีสาย/ไร้สาย
 PLY-SM36 EALM2 220V/380V 36,167 69,300 มีสาย/ไร้สาย
 PLY-SM42 EALM2 220V/380V มอก. 42,000 76,600 มีสาย/ไร้สาย
 PLY-SM48 EALM2 220V/380V มอก. 48,000 78,500 มีสาย/ไร้สาย
       *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
สี่ทิศทางแบบหน้ากากเลื่อนลง
    PL-Pสี่ทิศทางหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (รุ่นนี้ใช้ได้เฉพาะแบบมีสาย ไร้สายใช้ไม่ได้)เซ็นเซอร์อัจฉริยะ มูฟอาย(MOVE-EYE)R-410A
         -รีโมทมีสายPAR-21MAA
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PL-P13 BAKJ    220V มอก. 14,000 36,500 มีสาย
  PL-P18 BAKJ   (UP DOWN)  220V มอก. 17,400 41,500 มีสาย
  PL-P24 BAKJ   (UP DOWN)   220V มอก. 22,500 50,300 มีสาย
  PL-P30 BAKJ(UP DOWN)   220V มอก. 30,000 55,600 มีสาย
  PL-P36 BAKJ  (UP DOWN)  220/380V มอก. 35,500 60,100 มีสาย
  PL-P42 BAKJ (UP DOWN)   380V มอก. 42,300 67,100 มีสาย
  PL-P48 BAKJ  (UP DOWN)   380V มอก. 45,000 68,700 มีสาย
     *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

      PLY-M สี่ทิศทางหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ (อินเวอร์เตอร์)R-32 Panel :PLP-6EAJT
       - รีโมทไร้สาย : PAR-SL101A-E   เพิ่มเงิน 2,500 บาท
       - รีโมทมีสาย  : PAR-40MAA  เพิ่มเงิน 5,700 บาท  
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
   PLY-(M)13 EAJ   220V *** 13,989 37,600 ไร้สาย/มีสาย
   PLY-(M)18 EAJ   220V *** 18,084 42,700 ไร้สาย/มีสาย
   PLY-(M)24 EAJ   220V *** 24,225 52,000 ไร้สาย/มีสาย
   PLY-(M)30 EAJ   220V *** 30,026 57,300 ไร้สาย/มีสาย
   PLY-(M)36 EAJ    220V/380V *** 36,167 65,500 ไร้สาย/มีสาย
   PLY-(M)42 EAJ   220V/380V - 42,000 72,100 ไร้สาย/มีสาย
   PLY-(M)48 EAJ   220V/380V - 48,000 73,700 ไร้สาย/มีสาย
        - รับประกันคอม 5ปี  อะไหล่ 1 ปี
     PLY-SM สี่ทิศทางหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ(อินเวอร์เตอร์)R-32 Panel :PLP-6EAJT 
       - รีโมทไร้สาย : PAR-SL101A-E   เพิ่มเงิน 2,500 บาท
       - รีโมทมีสาย  : PAR-40MAA  เพิ่มเงิน 5,700 บาท  
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PLY-SM13 EA(L)J 220 v *** 13,989 41,200 ไร้สาย/มีสาย
  PLY-SM18 EA(L)J 220V *** 18,084 46,700 ไร้สาย/มีสาย
  PLY-SM24 EA(L)J 220V *** 24,225 57,100 ไร้สาย/มีสาย
  PLY-SM30 EA(L)J 220v *** 30,026 63,000 ไร้สาย/มีสาย
  PLY-SM36 EA(L)J 220V/380V *** 36,167 71,900 ไร้สาย/มีสาย
  PLY-SM42 EALM2 220V/380V มอก. 42,000 79,200 ไร้สาย/มีสาย
  PLY-SM48 EALM2 220V/380V มอก. 48,000 81,200 ไร้สาย/มีสาย
       *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 แบบตั้งพื้น 
 
 มิตซูแบบตั้งพื้นPFV series อินเวอร์เตอร์ R-410A 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
 PFV-P200YM  380v - 80,000 134,400 กดที่หน้าตู้
 PFV-P250YM 380v - 100,000 168,800 กดที่หน้าตู้
 PFV-P400YM (ตู้ตั้งแบบดักส์) 380v - 160,000 230,600 กดที่หน้าตู้
 PFV-P500YM  (ตู้ตั้งแบบดักส์) 380v - 191,000 302,700 กดที่หน้าตู้
       *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 แบบเปลือย 
  แบบเปลือย(ท่อดัก)PEV อินเวอร์เตอร์R-410  
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
 PEV-P200YM  380v - 80,000 123,300 กดที่หน้าตู้
 PEV-P250YM 380v - 100,000 149,300 กดที่หน้าตู้
 PEV-P400YM  380v - 160,000 222,100 กดที่หน้าตู้
        *รับประกันคอมเพรศเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 
 แบบเปลือยซ่อนในเพดานฝ้าSE series ไม่มี#5 เป็น มอก.R-410A 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
   SE-P1.6 AKLT  220 v มอก. 12,283 22,300 มีสาย/ไร้สาย
   SE-P2 AKLT  220 v มอก. 17,060 29,500 มีสาย/ไร้สาย
   SE-P2.5 AKLT 220V มอก. 21,837 31,900 มีสาย/ไร้สาย
          *รับประกันคอมพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 แบบเปลือยซ่อนในเพดานฝ้าPE series ไม่มี#5 เป็น มอก.R-410A           
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
 PE-P30 JAKL  220 v มอก. 30,000 39,800 มีสาย/ไร้สาย
 PE-P36 JAKL  220 v/380v มอก. 35,500 47,800 มีสาย/ไร้สาย
 PE-P42 JAKL 380V มอก. 42,300 51,200 มีสาย/ไร้สาย
 PE-P48 JAKL 380V มอก. 46,000 60,100 มีสาย/ไร้สาย
         *รับประกันคอมพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
 
 
แบบเปลือยซ่อนใต้ฝ้าPEY-Mอินเวอร์เตอร์ สแตนดาร์ด R-32 รีโมทย์มีสาย
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
 PEY-(M)13JAL **220 v 13,989 28,700 มีสาย/ไร้สาย
 PEY-(M)18JAL **220V 18,084 33,000 มีสาย/ไร้สาย
 PEY-(M)24JAL **  220V 24,225 35,700 มีสาย/ไร้สาย
 PEY-(M)30JAL **  220V 30,026 41,700 มีสาย/ไร้สาย
 PEY-(M)36JAL ** 220V./380v 36,167 53,700 มีสาย/ไร้สาย
 PEY-(M)42JAL  220V./380v - 42,000 55,900 มีสาย/ไร้สาย
 PEY-(M)48JAL 220V./380v - 48,000 65,500 มีสาย/ไร้สาย
        *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี


แบบเปลือยซ่อนใต้ฝ้าPEY-SMอินเวอร์เตอร์ R-32 รีโมทย์มีสาย/ไร้สาย 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมท
  PEY-SM13JAL **220 v 13,989 31,500 มีสาย/ไร้สาย
  PEY-SM18JAL ** 220V 18,084 36,200 มีสาย/ไร้สาย
  PEY-SM24JAL **  220V 24,225 39,200 มีสาย/ไร้สาย
  PEY-SM30JAL**  220V 30,026 45,700 มีสาย/ไร้สาย
  PEY-SM36JAL(V)** 220V./380v 36,167 59,100 มีสาย/ไร้สาย
  PEY-SM42JA(V)  220V./380v - 42,000 61,300 มีสาย/ไร้สาย
  PEY-SM48JA(V)  220V./380v - 48,000 72,100 มีสาย/ไร้สาย
        *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี