งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท16/07/2024
ผู้เข้าชม1461518
แสดงหน้า2203084
แอร์

แอร์ AMENA - แอร์ อามีน่า เครื่องปรับอากาศ อามีน่า (เข้าชม 20959 ครั้ง)

AMENA รุ่น'WL'แบบติดผนัง(ธรรมดา)#5 (ฟอกอากาศ) R-32   
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WL 30 B/KC30B 31,000 33,300 ไร้สาย
WL 35 B/KC35B 36,000 36,400 ไร้สาย
WL 36 B/KC36B 36,800 40,900 ไร้สาย
WL 36 B ไฟ380 36,200 42,300 ไร้สาย
WL 40 B 40,000 48,000 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี
AMENA รุ่น'WRV-B'(อินเวอร์เตอร์) ติดผนัง #5  สวิง4ทิศทาง ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา R-32  
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WHV WRV 09B  9,400 10,700 ไร้สาย
WHV WRV 13B  13,000 11,500 ไร้สาย
WHV WRV 18B  18,800 17,000 ไร้สาย
WHV WRV 24B  25,000 22,200 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี
แบบตั้งแขวน
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบไฟ
SU14MNVQE/PC14RSVQE 13,966 17,700 ไร้สาย 220V
SU20MNVQE/PC20RSVQE 19,586 25,200 ไร้สาย 220V
SU26MNVQE/PC26RSVQE 26,466 29,800 ไร้สาย 220V
SU30MNVQE/PC30RSVQE 31,983 35,900 ไร้สาย 220V
SU33MNVPE/PC33RSVPE 32,530 37,900 ไร้สาย 220V
SU36MNVGE/PC36RSVGE 36,460 42,200 ไร้สาย 220V
SU36MNVGE/VC36CSYGE 36,228 43,200 ไร้สาย 380V
SU40MNVGE/VC40CSYGE 40,944 45,900 ไร้สาย 380V
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
SN13MNVZM/PC13RSVZM        -
 
12,000 16,700 ไร้สาย
SN16MNVQM/PC16RSVQM        -
 
16,000 19,900 ไร้สาย
SN18MNVQM/PC18RSVQM             -
 
18,100 21,900 ไร้สาย
SN24MNVQM/PC24RSVQM
 
  23,200 23,200 ไร้สาย

SN26MNVQM/PC26RSVQM
  25,500 25,700 ไร้สาย

SN30MNVZM/PC30RSVZM
  30,000 28,200 ไร้สาย

SN33MNVNM/PC33RSVNM
  33,100 31,200 ไร้สาย
SN36MNVZM/PC36CSVZM
 
36,200 33,200 ไร้สาย
SN36MNVZM/PC36CSVZM
 
36,500 35,200 ไร้สาย
SN36MNVZM/PC36RSYZM
 
36,200 36,300 ไร้สาย
SN36MNVNM/PC36CSYNM
 
36,500 38,200 ไร้สาย
SN38MNVNM/PC38CSYNM
 
38,000 40,200 ไร้สาย
SN40MNVNM/VC40CSYNM
 
40,000 41,800 ไร้สาย
SN48MNVZU/VC48CSYZU
 
48,000 44,200 ไร้สาย
SN60MNVZU/VC60CSYZU
 
60,000 51,300 ไร้สาย
แบบสี่ทิศทาง
รุ่น ระบบไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบคอม
LCB24MNVZM/PC24RSVZM 220V 23,200 31,800 ไร้สาย โรตารี่
LCB26MNVZM/PC26RSVZM 220V 26,000 34,400 ไร้สาย โรตารี่
LCB33MNVZM/PC33RSVZM 220V 33,100 45,400 ไร้สาย โรตารี่
LCB36MNVZM/PC36RSVZM 220V 36,200 47,800 ไร้สาย โรตารี่
LCB36MNVZM/PC36CSVZM 220V 36,500 49,300 ไร้สาย สโคร์ล
LCB36MNVZM/PC36RSYZM 380V 36,200 47,800 ไร้สาย โรตารี่
LCB36MNVZM/PC36CSYZM 380V 36,500 49,300 ไร้สาย สโคร์ล
LCB38MNVZM/PC38CSYZM 380V 38,000 51,800 ไร้สาย สโคร์ล
LCB48MNVZU/VC48CSYZU 380V 45,000 58,700 ไร้สาย สโคร์ล
LCB60MNVZU/VC60CSYZU 380V 52,000 60,700 ไร้สาย สโคร์ล
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น ระบบไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
LC13MNVZM/PC13RSVZM 220V 12,000 26,600 ไร้สาย
LC16MNVQM/PC16RSVQM 220V 16,000 28,000 ไร้สาย
LC18MNVQM/PC18RSVQM 220V 18,100 28,500 ไร้สาย
SC24MNVZM/PC24RSVZM 220V 23,200 32,000 ไร้สาย
SC26MNVZM/PC26RSVZM 220V 26,000 34,100 ไร้สาย
SC33MNVNM/PC33RSVNM 220V 33,500 44,000 ไร้สาย
SC36MNVZM/PC36RSVZM 220V 36,000 45,900 ไร้สาย
SC36MNVNM/PC36CSVNM 220V 36,000 47,200 ไร้สาย
SC36MNVZM/PC36RSYZM 220V 36,000 46,100 ไร้สาย
SC36MNVNM/PC36CSYNM 220V 36,000 47,200 ไร้สาย
SC38MNVZM/PC38CSYZM 220V 38,000 48,900 ไร้สาย