งานโครงการ
อพาร์ทเม้น
โรงงาน
ไซร์งาน
บ้านจัดสรร
อื่น ๆ ที่ใช้แอร์จำนวนมาก

โทร.0875549993
เปิดเมื่อ31/08/2011
อัพเดท6/05/2021
ผู้เข้าชม1209034
แสดงหน้า1893540
แอร์

แอร์ AMENA - แอร์ อามีน่า เครื่องปรับอากาศ อามีน่า (เข้าชม 19709 ครั้ง)
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WL 09 MNVSE/PKC09RSVSE 9,892 11,500 ไร้สาย
WL13MNVSE/PKC13RSVSE 13,229 13,200 ไร้สาย
WL15MNVSE/PKC15RSVSE 15,155 17,900 ไร้สาย
WL18MNVSE/PKC18RSVSE 18,690 19,000 ไร้สาย
WL24MNVSE/PKC24CSVSE 25,139 23,000 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
WX10MNVGE/PC10RSVPE 9,864 15,400 ไร้สาย
WX14MNVGE/PC14RSVPE 12,266 13,877 ไร้สาย
WX19MNVGE/PC19RSVPE 18,121 18,814 ไร้สาย
WX26MNVGE/PC26CSVZE 24,184 24,184 ไร้สาย
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบไฟ
WX33MNVGE/VC33CSVGE 30,456 42,000 ไร้สาย 220V
WX36MNVGE/VC36CSVGE 37,328 48,900 ไร้สาย 220V
WX36MNVGE/VC36CSYGE 37,063 50,200 ไร้สาย 380V
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบไฟ
WXT18MNVZM/PC18RSVZM 18,100 18,600 ไร้สาย 220V
WXT24MNVZM/PC24RSVZM 24,000 20,900 ไร้สาย 220V
WXT26MNVZM/PC26RSVZM 25,000 22,900 ไร้สาย 220V
WXT30MNVZM/PC30RSVZM 30,000 30,000 ไร้สาย  220V
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
รุ่น ระบบไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบคอม
WXT33MNVGM/PC33RSVGM 220V 33,100 34,900 ไร้สาย โรตารี่
WXT36MNVZM/PC36CSVZM 220V 36,200 36,900 ไร้สาย โรตารี่
WXT36MNVZM/PC36CSVZM 220V 36,500 39,100 ไร้สาย สโคร์ล
WXT36MNVGM/PC30RSVGM 380V 36,200 39,100 ไร้สาย โรตารี่
WXT36MNVZM/PC36CSYZM 380V 36,500 42,200 ไร้สาย สโคร์ล
WXT40MNVGU/VC40CSYGU 380V 40,000 46,300 ไร้สาย สโคร์ล
WXT48MNVGU/VC48CSYGU 380V 48,000 49,300 ไร้สาย สโคร์ล
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบไฟ
SU14MNVQE/PC14RSVQE 13,966 17,700 ไร้สาย 220V
SU20MNVQE/PC20RSVQE 19,586 25,200 ไร้สาย 220V
SU26MNVQE/PC26RSVQE 26,466 29,800 ไร้สาย 220V
SU30MNVQE/PC30RSVQE 31,983 35,900 ไร้สาย 220V
SU33MNVPE/PC33RSVPE 32,530 37,900 ไร้สาย 220V
SU36MNVGE/PC36RSVGE 36,460 42,200 ไร้สาย 220V
SU36MNVGE/VC36CSYGE 36,228 43,200 ไร้สาย 380V
SU40MNVGE/VC40CSYGE 40,944 45,900 ไร้สาย 380V
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น ประหยัดไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
SN13MNVZM/PC13RSVZM        -
 
12,000 16,700 ไร้สาย
SN16MNVQM/PC16RSVQM        -
 
16,000 19,900 ไร้สาย
SN18MNVQM/PC18RSVQM             -
 
18,100 21,900 ไร้สาย
SN24MNVQM/PC24RSVQM
 
  23,200 23,200 ไร้สาย

SN26MNVQM/PC26RSVQM
  25,500 25,700 ไร้สาย

SN30MNVZM/PC30RSVZM
  30,000 28,200 ไร้สาย

SN33MNVNM/PC33RSVNM
  33,100 31,200 ไร้สาย
SN36MNVZM/PC36CSVZM
 
36,200 33,200 ไร้สาย
SN36MNVZM/PC36CSVZM
 
36,500 35,200 ไร้สาย
SN36MNVZM/PC36RSYZM
 
36,200 36,300 ไร้สาย
SN36MNVNM/PC36CSYNM
 
36,500 38,200 ไร้สาย
SN38MNVNM/PC38CSYNM
 
38,000 40,200 ไร้สาย
SN40MNVNM/VC40CSYNM
 
40,000 41,800 ไร้สาย
SN48MNVZU/VC48CSYZU
 
48,000 44,200 ไร้สาย
SN60MNVZU/VC60CSYZU
 
60,000 51,300 ไร้สาย


 
รุ่น ระบบไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์ ระบบคอม
LCB24MNVZM/PC24RSVZM 220V 23,200 31,800 ไร้สาย โรตารี่
LCB26MNVZM/PC26RSVZM 220V 26,000 34,400 ไร้สาย โรตารี่
LCB33MNVZM/PC33RSVZM 220V 33,100 45,400 ไร้สาย โรตารี่
LCB36MNVZM/PC36RSVZM 220V 36,200 47,800 ไร้สาย โรตารี่
LCB36MNVZM/PC36CSVZM 220V 36,500 49,300 ไร้สาย สโคร์ล
LCB36MNVZM/PC36RSYZM 380V 36,200 47,800 ไร้สาย โรตารี่
LCB36MNVZM/PC36CSYZM 380V 36,500 49,300 ไร้สาย สโคร์ล
LCB38MNVZM/PC38CSYZM 380V 38,000 51,800 ไร้สาย สโคร์ล
LCB48MNVZU/VC48CSYZU 380V 45,000 58,700 ไร้สาย สโคร์ล
LCB60MNVZU/VC60CSYZU 380V 52,000 60,700 ไร้สาย สโคร์ล
* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
 
รุ่น ระบบไฟ บีทียู ราคาเฉพาะเครื่อง รีโมทย์
LC13MNVZM/PC13RSVZM 220V 12,000 26,600 ไร้สาย
LC16MNVQM/PC16RSVQM 220V 16,000 28,000 ไร้สาย
LC18MNVQM/PC18RSVQM 220V 18,100 28,500 ไร้สาย
SC24MNVZM/PC24RSVZM 220V 23,200 32,000 ไร้สาย
SC26MNVZM/PC26RSVZM 220V 26,000 34,100 ไร้สาย
SC33MNVNM/PC33RSVNM 220V 33,500 44,000 ไร้สาย
SC36MNVZM/PC36RSVZM 220V 36,000 45,900 ไร้สาย
SC36MNVNM/PC36CSVNM 220V 36,000 47,200 ไร้สาย
SC36MNVZM/PC36RSYZM 220V 36,000 46,100 ไร้สาย
SC36MNVNM/PC36CSYNM 220V 36,000 47,200 ไร้สาย
SC38MNVZM/PC38CSYZM 220V 38,000 48,900 ไร้สาย